Facebook

Przed wizytą

Maksymalnie 5 dni przed wizytą Pacjent powinien przesłać na adres a.mossakowska|lymed.pl| |a.mossakowska|lymed.pl

  • Wyniki badań w kier Boreliozy i chorób odkleszczowych (jeżeli Pacjent posiada),
    Badania w tym kierunku można wykonać także w naszym Gabinecie po uzgodnieniu terminu lub w czasie  wizyty - diagnostyka,
  • Wyniki najświeższych badań ogólnych (jeśli Pacjent posiada): morfologia, mocz, transaminazy, kreatynina, amylaza, OB, CRP, TSH,
  • Wypełniony formularz "Informacje o Stanie Zdrowia" (pobierz formularz),
  • Kwestionariusz objawów Horowitza (pobierz kwestionariusz),
  • Krótką historię choroby,

Anulowania wizyty dokonywać należy maksymalnie 5 dni przed jej terminem ze względu na innych pacjentów oczekujących w kolejce.