Facebook

Program Wsparcia

Wsparcie dla Pacjentów i ich Rodzin

Choroba przewlekła lub sytuacja, w której Pacjent jest poddany wielu ograniczeniom w związku z leczeniem jest doświadczeniem często trudnym i stresującym, zarówno dla niego jak i jego najbliższych.

Proces leczenia chorób odkleszczowych (lub innych przewlekłych: SIBO, ZJD, choroby autoimmunologiczne, etc.) jest dla Pacjenta wyzwaniem pod względem organizacyjnym, motywacyjnym, emocjonalnym. Pacjenci, często doświadczeni długim, bezskutecznym szukaniem pomocy u różnych specjalistów („typowy przypadek Pacjenta”), czują się sfrustrowani, pełni obaw o dalsze funkcjonowanie, zagubieni w chaosie informacyjnym.

Podjęcie leczenia i wielomiesięczne wytrwanie w nim rodzi w większości przypadków bardzo silny stres, który - jeśli się kumuluje - nie pomaga w walce z chorobą i obniża odporność. Do tego dochodzi niepewność, uciążliwe objawy, często brak zrozumienia ze strony otoczenia, brak pomocy, problemy z funkcjonowaniem w domu i pracy. Restrykcyjna dieta oraz wymagająca farmakoterapia i suplementacja stanowią dodatkowo znaczne obciążenie, z którym często nasi Pacjenci sobie nie radzą. Ponadto doświadczenie nasze wskazuje, że Pacjenci borykają się w trakcie leczenia ze stanami depresyjnymi, lękowymi, niezrozumieniem najbliższej rodziny i często potrzebują wsparcia i motywacji do leczenia.

Wsparcie dla Pacjentów, a także dla ich rodzin, prowadzi nasz psycholog dietetyk - sam zmagający się kiedyś z chorobą. Są to spotkania, dzięki którym zyskuje się wiedzę o chorobie oraz jak sobie z nią radzić na różnych poziomach, w tym jak ograniczać stres.

Dzięki Spotkaniom:

  • Pacjent porządkuje swoją wiedzę o chorobie i leczeniu
  • uczy się redukować stres i wzmacnia motywację
  • Rodzina Pacjenta zyskuje informacje jak zrozumieć chorego, wesprzeć go i mu pomóc, a także jak poradzić sobie z tą sytuacją.

Jeśli czujesz, że leczenie i choroba stanowią dla Ciebie duże obciążenie, z którym sobie radzisz coraz gorzej zapraszamy – umów się na spotkanie, gdzie otrzymasz wsparcie i narzędzia do radzenia sobie ze stresem.