Facebook

E-płatnosci

  1. Klient dokonuje wstępnej rezerwacji spotkania w Sekretariacie Lymed, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub po przez portal Znany lekarz.
  2. W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty, Klient zobowiązany jest do opłacenia wymaganej zaliczki, nie później niż w ciągu 48 h.
  3. Rezerwacja pierwszej wizyty jest skuteczna po wpłynięciu zapłaty na konto Lymed.
  4. W przypadku braku płatności w terminie, wizyta zostaje automatycznie anulowana.